Het Kopland voor verandering

Geen dak boven uw hoofd. Geen eigen thuis. Zorgen om ruziemakende buren. Huiselijk geweld. Uw gezin staat morgen op straat. Zoeken naar een veilige plek. Ook voor de kinderen. Een toekomst plannen lukt niet meer. 


Wij zijn er voor iedereen die het door sociale omstandigheden even niet redt.  We helpen om zelf stappen te zetten naar de toekomst. Opvang in een veilige omgeving kan ook bij ons. Soms is dat nodig om verder te kunnen.

Een veilige eigen plek voor iedereen.

We geloven in ieders eigen kracht en mogelijkheden. Daar stemmen we onze hulpverlening en trajecten op af. Het Kopland helpt met begeleiding, behandeling en opvang: voor vrouwen en kinderen, gezinnen, jongeren en dak- of thuislozen. In Groningen en in Emmen.

Hoe Het Kopland werkt is te zien in deze animatie.

Het Kopland
foto: Wim te Brake

Actueel

Contact

Stichting
Het Kopland

Receptie & Centrale intake
050 - 599 14 20

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake
intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Informatiepunt (z)Onderdak
0800 0200 141 (Groningen)

Dag en nacht gratis bereikbaar.

Tijdens kantooruren:
Het Kopland
Centrale intake en aanmelding

050 - 599 1420
intake@hetkopland.nl

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: 112
Geen nood, wel politie: 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
0800 - 2000
info@veiligthuisgroningen.nl