Wat is de toekomst voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Noord Nederland?

Gemeenten en organisaties staan voor de uitdaging met een beperkt budget goede oplossingen te bedenken voor wie zorg en/of hulp nodig heeft. Zoals mensen die dak- en thuisloos zijn. Sluit het huidige beleid aan bij wat de weerbarstige praktijk van de Maatschappelijke Opvang nodig heeft? Welke vormen van hulpverlening moeten vooral blijven en welke niet? Welke nieuwe hulpvormen zijn nodig om het leven van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren? Dat zijn vragen die centraal staan tijdens de conferentie.

Start met 2 lezingen

Sjef Czyzewski, oud-voorzitter GGZ-Antes, komt spreken over de nieuwe hulpvragen van dak- en thuislozen. Rina Beers, senior beleidsadviseur Federatie opvang, staat in haar lezing stil bij de vraag hoe gemeenten en maatschappelijke opvangorganisaties samen kunnen inspelen op deze nieuwe hulpvragen.

Workshops en paneldiscussie

In workshops gaan deelnemers met elkaar in gesprek over:

  • ervaringsdeskundigheid
  • de meerwaarde van vrijwilligers
  • nieuwe vormen van wonen

Afsluiting van de conferentie is een paneldiscussie over de toekomst van de Maatschappelijke Opvang.

De conferentie

  • is er voor iedereen die een rol heeft in de maatschappelijke opvang: gemeenten, ketenpartners, organisaties voor de maatschappelijke opvang enzovoort;
  • kost 50 euro per persoon;
  • is op vrijdag 8 juni van 09.15-13.00 uur (met lunch);
  • vindt plaats in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 in Groningen. De zaal is open vanaf 08.45 uur

Aanmelden en informatie

Uw aanmelding is geregeld met een mail (o.v.v. naam, functie en organisatie) naar Sisca Sytema (organisator), info@sytema.nu. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Overig

Na afloop van de conferentie ontvangt u per mail een factuur. Tot 1 juni kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening gebracht. U kunt zich laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij u dit vooraf door te geven via info@sytema.nu.

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl