Kerst, voor iedereen?

Kerst: de tijd om samen te zijn. Lekker eten met elkaar en misschien een kerstpakket uitpakken. Samen een mooie film op tv zien.

Het is de tijd waarin ik me nog meer realiseer dat niet iedereen het zo goed heeft.

Onze nachtopvangen in Groningen en Leeuwarden zitten overvol en ook de crisisopvang zit helemaal vol. Maar we maken het beste ervan. Het is goed dat we mensen kunnen opvangen – een veel beter alternatief dan de straat! In deze periode voel ik dat nog sterker.

Opgroeien in armoede leidt tot extreme stress

Een van de grote oorzaken dat mensen dakloos raken is geld. Beter: het gebrek eraan. Je kunt uiteindelijk je huis niet meer betalen. Dat overkomt ook regelmatig mensen met een koopwoning, vertelde een makelaar me vorige week nog. Armoede en geldgebrek zijn van alle tijden. Bijna iedereen heeft wel gehoord van het boek en de theatervoorstelling “Het Pauperparadijs”, over de hulp van de Maatschappij voor Weldadigheid in de 19e eeuw. We staan er nu beter voor. En toch is er nog steeds veel onnodige armoede is, waardoor talloze kinderen leren dat armoede normaal is.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw, bracht er onlangs een rapport over uit. Ze schrijft dat opgroeien in armoede voor een kind niet alleen erg is omdat je te weinig spullen hebt, maar nog veel meer omdat je als kind last hebt van de stress en onzekerheid van je ouders. Deze voortdurende stress maakt veilig opgroeien en ook het leren op school moeilijker. Door de spanning gebeuren er thuis dingen die een kind niet zou moeten horen of meemaken. Reken maar uit wat dat betekent voor deze volgende generatie… Helaas weten we dat je, als je als kind in stress en armoede opgroeit, een grote kans loopt om als volwassene in de opvang terecht te komen.

Schulden maken schulden

Als je alles bij elkaar optelt, is er in Nederland geld genoeg, maar de verdeling klopt niet. Van een fijne collega kreeg ik het boek “Alle dagen schuld” te lezen van Mirjam Pool. Het boek drukte me weer met de neus op de feiten door de verhalen van mensen te lezen. Een bekend gezegde is: geld maakt geld. Meer waar vind ik: schulden maken schulden. Als je niet op tijd een rekening betaalt, krijg je een boete. Van het CJIB, van de zorgverzekering, van wat dan ook. Ik lees zelfs in de krant dat sommige Gemeentelijke kredietbanken 18 procent rente rekenen. Dus zelfs als je in de schuldsanering zit, krijg je een woekerrente? Ik snap dat een kredietbank haar medewerkers niet van de wind kan betalen, maar waarom moet zo’n bank de kosten doorberekenen aan haar gebruikers? Dat kan toch anders?

Wat schulden kunnen doen

Wat schulden met een mens kunnen doen, is complex. Naarmate ik meer verhalen lees in het boek en terugdenk aan cliënten die ik de afgelopen jaren gesproken heb, snap ik steeds beter dat mensen hun post niet meer open maken. Je situatie lijkt en voelt onoplosbaar. Je kunt, als je zo onder druk staat, geen verstandige besluiten meer nemen en aan de lange termijn denken. Dit gebeurt als je te veel stress hebt, een deel van je hersenen wordt als het ware 'uitgeschakeld'. Lees deze blog over schuldenaanpak er eens over. Of dit artikel in de Correspondent.

Een van de verhalen in het boek van Pool gaat over een baby’tje waarvan de ouder zelf minder eten zodat de baby wel krijgt. Hoe zou het nu met hen gaan? Wat zouden deze ouders tijdens kerst doen?

Mijn wens en goede voornemen
Ik wens dat alle onnodige regels die mensen eerder in de schulden houden dan ze eruit helpen, het komende jaar verdwijnen! Verder is mijn goede voornemen om me met Het Kopland en Zienn te blijven inzetten om mensen preventief te helpen, om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Om oog te blijven houden voor de gevolgen van stress en armoede en om mensen hierbij te ondersteunen.

Iedereen een fijne kerst, wat je situatie ook is.

Alice Vellinga
Bestuurder Zienn en Het Kopland

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl