Op zaterdag 14 oktober is de Vrouwenopvang aan het Martinikerkhof open voor iedereen die het pand een keer wil bezoeken.

Al meer dan 100 jaar is het Toevluchtsoord, nu de Vrouwenopvang van Het Kopland, gehuisvest aan het Martinikerkhof 11. Een prachtig pand, met een indrukwekkende historie.

Vanaf 1912 verandert het pand van particulier woonadres naar een toevluchtsoord. Er wonen kinderen die uit huis waren geplaatst en jonge moeders die hier - al dan niet gedwongen- hun kinderen ter adoptie afstonden. Sinds de jaren '70 wonen er vrouwen, vaak met kinderen, die te maken hebben (gehad) met een gewelddadige thuissituatie. In de Vrouwenopvang vinden ze de ruimte, ondersteuning en kracht om weer zelf richting te kunnen geven aan hun leven en dat van hun kinderen.

Nieuwe locatie Vrouwenopvang
Het pand aan het Martinikerkhof voldeed niet meer aan de eisen van de moderne tijd en paste niet bij de huidige manier van hulpverlening. Daarom is er een nieuwe locatie gebouwd en verhuist de Vrouwenopvang per 2 oktober 2017. Het is een prachtig, veilig en duurzaam gebouw geworden, dat Het Kopland huurt van Nijestee. Het nieuwe pand sluit beter aan bij individueel gerichte hulpverlening. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een passend tijdelijk thuis zal zijn voor moeders en hun kinderen.

Afscheid oude locatie Vrouwenopvang
Op zaterdag 14 oktober, vanaf 12:00 uur tot 16:00 uur, is de Vrouwenopvang aan het Martinikerkhof open voor iedereen die het een keer wil bezoeken. Wij nemen dan afscheid van onze oude locatie en willen de rijke historie van dit pand met u delen. We willen graag dat u kunt voelen en meemaken wat er zich hier in al deze jaren heeft afgespeeld. In samenwerking met diverse kunstinstellingen in Groningen worden daarom de verhalen, het verdriet, de hoop en de veerkracht van de bewoners en de passie van de medewerkers getoond en tot leven gebracht.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen de 14e!

Martinikerkhof

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl