Het Kopland maakt samen met de gemeente Groningen een plan van aanpak voor de nachtopvang in de stad. Momenteel is deze te vol. Dit komt doordat sommige mensen lang verblijven in de nachtopvang en er ook een grotere toeloop is.

Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de gemeente Groningen en Het Kopland, afgelopen dinsdag 6 maart.

Uit gegevens van Het Kopland blijkt dat er gemiddeld 24 tot 25 mensen per nacht (soms meer) van de nachtopvang gebruik maken, terwijl eerder is uitgegaan van maximaal 20 plaatsen.

Afgesproken is dat Het Kopland ervoor blijft zorgen dat al deze mensen een slaapplek hebben, mits de veiligheid niet in gevaar is voor slapers en medewerkers. Financieel zullen de gemeente en Het Kopland samen kijken wat ervoor nodig is om dit structureel mogelijk te maken.

Wethouder Ton Schroor: “Het uitgangspunt van zowel de gemeente als Het Kopland is dat we geen van allen willen dat mensen buiten moeten slapen als ze dat zelf niet willen.

Om op langere termijn tot goede oplossingen te komen rondom de nachtopvang gaat Het Kopland in samenwerking met de gemeente een plan van aanpak opstellen. Momenteel houdt de nachtopvang in dat mensen er terecht kunnen voor een slaapplek, het is bedoeld als tijdelijke oplossing en voor begeleiding is weinig tijd. Het blijkt dat een groep mensen de nachtopvang lang en vaak gebruikt – waardoor hun situatie niet verandert.

Alice Vellinga, bestuurder van Zienn Het Kopland: “Wij willen mensen ondersteuning bieden die bij hen past, zodat ze verder komen in hun leven en geen gebruik meer hoeven te maken van de nachtopvang. We zijn blij dat we hier nu mee aan de slag kunnen, in samenwerking met de gemeente!

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl