Onderwijs op Maat - een tussentijds evaluatie

Het Kopland is in Groningen partner in het project Onderwijs op Maat. Jongeren zonder eigen dak of thuis verblijven bij ons om zelf hun toekomst vorm te kunnen geven. Ontzettend belangrijk hierbij is onderwijs, een studie volgen. In de praktijk is dit voor deze doelgroep om allerlei redenen erg lastig. Een pilot project voor deze doelgroep  draait in Friesland en in Groningen.

Onderzoeksbureau DRIFT voerde eind 2016 een tussentijdse evaluatie uit. De bevindingen en aanbevelingen vind je hier.

 

 

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl