Op donderdag 7 december organiseren wij het congres 'Een Veilige Toekomst'. Bekijk hieronder het uitgebreide programma en meer informatie over het congres!

Een Veilige Toekomst
Hoe doorbreken we huiselijk geweld in gezinnen?

We willen met u in gesprek over dilemma’s in de aanpak van huiselijk geweld in gezinnen.

Programma

Datum: Donderdag 7 december
Locatie: Het Dok, Kajuit 4 te Groningen
(gratis parkeerruimte beschikbaar)
Tijd: 12:45 uur – 17:30 uur
Prijs: € 50, 00 p.p.
Aanmelden: congres@hetkopland.nl

12:45 uur:   Inloop
13:15 uur:   Opening
13:30 uur:   Lezing Majone Steketee
14:15 uur:   Pauze
14:45 uur:   Start eerste ronde tafelgesprekken
15.30 uur:   Wisseling tafelgesprekken
15:35 uur:   Start tweede ronde tafelgesprekken
16:30 uur:   Afsluiting & mogelijkheid tot netwerken

Indeling tafelgesprekken
Bij aankomst kiest u 2 dilemma’s die u interessant vindt.
Om 14:45 uur begint de eerste ronde tafelgesprekken, u gaat naar de tafel van uw eerste dilemma. Hier gaat u in gesprek met de bijbehorende organisatie. De participerende organisaties zijn: de politie, de DJI, Het Kopland, Fier en Veilig Thuis. Na ongeveer 45 minuten begint de tweede ronde. Aansluitend is de plenaire terugkoppeling van de tafelgesprekken.

Dilemma's om tijdens de tafelgesprekken te bespreken

1. Crisis = verandermoment: In de crisis is de veranderbereidheid het grootst, daarom is het belangrijk om op dat moment passende hulp te kunnen bieden.

2. Crisismelding = crisishulp
: Er is nog te weinig gerichte, gespecialiseerde crisishulp beschikbaar die snel op gang kan komen.

3. Nazorg = nodige zorg
: Er is een dekkend stelsel van sociale teams waar hulpverlening en nazorg kan worden geboden, maar vaak is niet bekend welke begeleiding nodig is. Hoe kan dit en hoe verbeteren we dit?

4.
Opvang = niet genoeg: Om patronen van geweld te doorbreken, moet er hulp zijn aan het hele gezin. Opvang alleen is niet genoeg!

5. Trauma’s verwerken = duurzame hulp: Veel slachtoffers en/of getuigen van huiselijk geweld kampen met trauma’s. Hiermee opgroeien leidt vaak tot patronen die zich herhalen bij een volgende generatie. Hoe gaan we dit tegen?

6.
Huiselijk geweld = niet het enige probleem: Vaak is er bij huiselijk geweld sprake van complexe problematiek, die ook meegenomen moet worden in de behandeling.

Informatie over de sprekers

Spreker: Majone Steketee
Prof. Dr. Majone Steketee, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheids-relaties en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2016 is ze bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en per 13 oktober bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen.

Gastvrouw: Alice Vellinga
Alice Vellinga is sinds 1 juli 2015 bestuurder van zowel Het Kopland als Zienn. Na jarenlange ervaring bij de Politie, waar ze ook veel in aanraking kwam met de vreselijke gevolgen van huiselijk geweld, heeft ze de switch naar de welzijnssector gemaakt.

Dagvoorzitter: Lida van den Broek
Lida van den Broek is organisatieantropoloog en oprichter van Kantharos, een bureau voor management van diversiteit. In 2014 schreef ze ‘een wereld van verschil’, over 40 jaar vrouwenopvang. In 2017 schreef ze samen met Alice Vellinga het artikel ‘Waarom snel soms beter is’, over huiselijk geweld en de aanpak daarvan.

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl