Per 1 december 2017 is de winterregeling van kracht in gemeente Groningen. Bij langdurige kou treedt de regeling in werking en treffen wij extra maatregelen, om te voorkomen dat mensen in de kou buiten slapen.


Tijdens de winter houden wij de temperatuur goed in de gaten. Bij langdurige kou, waarbij de (gevoels-)temperatuur ’s nachts laag is, treedt de winterregeling in werking.

Verschillende fases
Vanaf een temperatuur rond -5 graden worden de eerste extra maatregelen genomen door Het Kopland zelf. Vanaf -10 graden volgen er meer acties, in samenwerking met andere organisaties. Al deze maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen buiten slapen.

Voorbeelden van onze eigen maatregelen zijn dat de openingstijd van de nachtopvang wordt vervroegd naar 21:00 uur, dat het aantal bedden wordt vergroot en dat er geen reservelijst is. Rond -10º C of lager wordt er outreachend gewerkt door verschillende partijen, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar binnen komen.

Wij communiceren via onze social media kanalen (Twitter, Facebook, LinkedIn) wanneer de winterregeling ingaat, dit wordt per dag bekeken via accuweather.

Bekijk hier de video van Oog TV over de winterregeling in Groningen.

Wat kunt u doen?

Als u zich zorgen maakt over iemand die buiten slaapt kunt u bellen met:

- Meldpunt Overlast & Zorg: 050-5875885, tijdens kantooruren
- Informatiepunt (z)Onderdak: 0800-0200141, buiten kantooruren
- Politie: 0900-8844, buiten kantooruren

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl