Per 1 december 2017 is de winterregeling van kracht in gemeente Groningen. Bij langdurige kou treedt de regeling in werking en treffen wij extra maatregelen, om te voorkomen dat mensen in de kou buiten slapen.


Tijdens de winter houden wij de temperatuur goed in de gaten. Bij langdurige kou, waarbij de (gevoels-)temperatuur ’s nachts heel laag kan zijn, treedt de winterregeling in werking. Wanneer dit het geval is, worden er extra maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen buiten slapen.

Voorbeelden van deze maatregelen zijn dat de openingstijd van de nachtopvang wordt vervroegd naar 21:00 uur, dat we onze capaciteit vergroten en dat we met andere opvanginstellingen zorgen dat onze openingstijden op elkaar aansluiten. Hoe verder de temperatuur daalt, hoe meer maatregelen wij treffen.

Wij communiceren via onze social media kanalen (Twitter, Facebook, LinkedIn) wanneer de winterregeling ingaat, dit wordt per dag bekeken.

Wat kunt u doen?

Als u zich zorgen maakt over iemand die buiten slaapt kunt u bellen met:

- Meldpunt Overlast & Zorg: 050-5875885, tijdens kantooruren
- Informatiepunt (z)Onderdak: 0800-0200141, buiten kantooruren
- Politie: 0900-8844, buiten kantooruren

Contact

Stichting
Het Kopland

Receptie & Centrale intake
t 050 599 14 20

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake
intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Informatiepunt (z)Onderdak,
t 0800 0200 141 (Groningen)

Dag en nacht gratis bereikbaar.

Tijdens kantooruren:
Centrale intake en aanmelding
t 050 - 599 1420

intake@hetkopland.nl

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t 112
Geen nood, wel politie: t 0900 8844

Veilig Thuis Groningen:
t 0800 - 2000
info@veiligthuisgroningen.nl