De Groep Zienn Het Kopland
Zienn en Het Kopland maken zich definitief samen sterk voor dak- en thuisloze mensen en mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. We hebben de groep Zienn Het Kopland opgericht. Vanuit de groep werken we samen om kwetsbare mensen te helpen. Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen. Dát is onze drijfveer. We hebben onze visie, missie en plannen uiteengezet in ‘Zienn en Het Kopland Samen op Koers’.

Samen op Koers
Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen is onze drijfveer. We zijn er met opvang als iemand dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij in de toekomst moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden. We vinden het belangrijk mensen veilig op te vangen en hulp te bieden op álle leefgebieden. We hebben oog voor hun gezin, familie en omgeving. Vanuit onze jarenlange ervaring weten we wat mensen helpt, hoe we kunnen werken aan zelfredzaamheid en aan het doorbreken van destructieve patronen. En we zullen ons door blijven ontwikkelen.

De drijfveer hebben we verwoord in onze gezamenlijke strategische koers 2018-2022 Samen op Koers.

Ook zijn er door Studio SpinkLink, de audiovisuele afdeling van WerkPro, 4 filmpjes gemaakt. Bekijk deze op onze Missie en Visie pagina.

Samen met u
Achter de schermen zullen we alle processen en systemen met elkaar verbinden. Binnen de groep Zienn Het Kopland blijven de organisaties Zienn en Het Kopland bestaan; u houdt uw vertrouwde contactpersoon. Uiteraard werken we zoals u van ons gewend bent: in samenwerking met de cliënt, netwerk, sociale teams en ketenpartners. Samenwerking is en blijft belangrijk!

Contact

Stichting
Het Kopland

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
t. 050 - 599 14 20
e. info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake:
t. 050 - 599 14 20
e. intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Dag en nacht gratis bereikbaar:
Informatiepunt (z)Onderdak

t. 0800 - 0200 141 (Groningen)

Tijdens kantooruren:
Maatschappelijke opvang in Groningen
t. 050 - 599 1420 (ook voor verwijzers)
e. intake@hetkopland.nl

Maatschappelijke opvang in Emmen
t. 0591 - 648261 (ook voor verwijzers)

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t. 112
Geen nood, wel politie: t. 0900 - 8844

Veilig Thuis Groningen:
t. 0800 - 2000
e. info@veiligthuisgroningen.nl
w. www.veiligthuisgroningen.nl