Het Kopland veert mee in 2016

Al jaren is veerkracht een kernbegrip in onze organisatie. Nu werd in 2016 een
beroep gedaan op onze eigen veerkracht: na roerige tijden, brak er meer rust aan. We voelen de voorgaande jaren nog wel en toch bestendigt het. Daarom richten we de blik naar voren en maken we plannen voor de toekomst.

Download hier de jaarverslagen van Het Kopland

  Download

  Jaarbeeld 2016 (pdf, 610 K)

  In tekst en beeld een beknopte weergave van ons in 2016.

  Download

  Download

  Uitgebreid jaarverslag 2016 (pdf, 1.6 M)

  De achtergronden en cijfers van 2016 tref je hier.

  Download

Veel aandacht voor methodiek Veerkracht

Contact

Stichting
Het Kopland

Receptie & Centrale intake
t 050 599 14 20

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
info@hetkopland.nl

Centrale aanmelding & intake
intake@hetkopland.nl

Kamer van Koophandel: 56822367

Dak boven je hoofd?

Informatiepunt (z)Onderdak,
t 0800 0200 141 (Groningen)

Dag en nacht gratis bereikbaar.

Tijdens kantooruren:
Centrale intake en aanmelding
t 050 - 599 1420

intake@hetkopland.nl

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t 112
Geen nood, wel politie: t 0900 8844

Veilig Thuis Groningen:
t 0800 - 2000
info@veiligthuisgroningen.nl